تازه ترین مطالب

چگونه صفحه درباره ما
0 نظر 50 بازدید مشاهده کامل این مطلب موضوع : بخوانید

چگونه صفحه درباره ما

متمرکز بمانید و بیشتر بنویسید در طی یک سال، با مطالعه روی بیش از 90 نفر از بهترین نویسندگان که در مورد فروش محصولات و محتوای خود می نویسند، نتایج زیادی در مورد اینکه چگونه به حواس پرتی ها و سدهای روحی خود غلبه کردند و در هر روز به کار پرداختند بدست آمده است.
در این تحقیق در مورد فرآیند نوشتنشان از آنها سوال شده است: آنها چگونه شروع به بیان کردن یک جریان می کنند؟ چقدر در یک روز یا یک جلسه ی مشخص مینویسند و چه استراتژیها، نکته ها و بهره وری های تخصصی در این مسیر یاد گرفتند. در ادامه به 10 مورد از مهمترین نکاتی که در این تحقیق نویسندگان آنها را ابراز کرده و به اشتراک گذاشته اند می پردازیم.

سیاستی
0 نظر 53 بازدید مشاهده کامل این مطلب موضوع : بخوانید

سیاستی

متمرکز بمانید و بیشتر بنویسید در طی یک سال، با مطالعه روی بیش از 90 نفر از بهترین نویسندگان که در مورد فروش محصولات و محتوای خود می نویسند، نتایج زیادی در مورد اینکه چگونه به حواس پرتی ها و سدهای روحی خود غلبه کردند و در هر روز به کار پرداختند بدست آمده است.
در این تحقیق در مورد فرآیند نوشتنشان از آنها سوال شده است: آنها چگونه شروع به بیان کردن یک جریان می کنند؟ چقدر در یک روز یا یک جلسه ی مشخص مینویسند و چه استراتژیها، نکته ها و بهره وری های تخصصی در این مسیر یاد گرفتند. در ادامه به 10 مورد از مهمترین نکاتی که در این تحقیق نویسندگان آنها را ابراز کرده و به اشتراک گذاشته اند می پردازیم.

شبکه
0 نظر 52 بازدید مشاهده کامل این مطلب موضوع : بخرید

شبکه

چرا صفحات درباره ما یکی از دلایل عمده خروج بازدیدکنندگان هستند؟ این صفحات حاوی نوشته هایی خودپسندانه هستند. آنها احساس یا انگیزه بازدیدکننده را برای انجام هیچ کاری بر نمی انگیزانند و عموما، کسل کننده هستند. اگر نمی خواهید واکنش به صفحه درباره ما در وبسایتتان، روی برگرداندن مخاطب از سایت شما باشد، ایده های ارزشمندی در اینجا خواهید

چوبی
0 نظر 49 بازدید مشاهده کامل این مطلب موضوع : بخرید

چوبی

چرا صفحات درباره ما یکی از دلایل عمده خروج بازدیدکنندگان هستند؟ این صفحات حاوی نوشته هایی خودپسندانه هستند. آنها احساس یا انگیزه بازدیدکننده را برای انجام هیچ کاری بر نمی انگیزانند و عموما، کسل کننده هستند. اگر نمی خواهید واکنش به صفحه درباره ما در وبسایتتان، روی برگرداندن مخاطب از سایت شما باشد، ایده های ارزشمندی در اینجا خواهید

کیک و شیرینی تازه
0 نظر 56 بازدید مشاهده کامل این مطلب موضوع : بخرید

کیک و شیرینی تازه

چرا صفحات درباره ما یکی از دلایل عمده خروج بازدیدکنندگان هستند؟ این صفحات حاوی نوشته هایی خودپسندانه هستند. آنها احساس یا انگیزه بازدیدکننده را برای انجام هیچ کاری بر نمی انگیزانند و عموما، کسل کننده هستند. اگر نمی خواهید واکنش به صفحه درباره ما در وبسایتتان، روی برگرداندن مخاطب از سایت شما باشد، ایده های ارزشمندی در اینجا خواهید

کیک و شیرینی
0 نظر 11 بازدید مشاهده کامل این مطلب موضوع : بخرید

کیک و شیرینی

چرا صفحات درباره ما یکی از دلایل عمده خروج بازدیدکنندگان هستند؟ این صفحات حاوی نوشته هایی خودپسندانه هستند. آنها احساس یا انگیزه بازدیدکننده را برای انجام هیچ کاری بر نمی انگیزانند و عموما، کسل کننده هستند. اگر نمی خواهید واکنش به صفحه درباره ما در وبسایتتان، روی برگرداندن مخاطب از سایت شما باشد، ایده های ارزشمندی در اینجا خواهید

ads

بخوانید

بشنوید

ببینید

بخرید

ads

پر بازدید ترین ها

سه درس مهم بازاریابی در نوشتن کتاب

انتشار : 1396/02/04

بازدید : 76

کیک و شیرینی تازه

انتشار : 1396/02/04

بازدید : 56

سیاستی

انتشار : 1396/02/06

بازدید : 53

شبکه

انتشار : 1396/02/04

بازدید : 52

سه درس مهم بازاریابی در نوشتن کتاب

انتشار : 1396/02/04

بازدید : 51

ویدئو های برگزیده

انتشار : 1396/02/04

بازدید : 51

چگونه صفحه درباره ما

انتشار : 1396/02/06

بازدید : 50

پر بحث ترین ها

صنایع دستی

انتشار : 1396/02/04

بازدید : 7

سه درس مهم بازاریابی در نوشتن کتاب

انتشار : 1396/02/04

بازدید : 76

بافندگی

انتشار : 1396/02/04

بازدید : 7

اقتصادی

انتشار : 1396/02/04

بازدید : 6

ساختن و دیدن

انتشار : 1396/02/04

بازدید : 6

بازدید کنندگان

انتشار : 1396/02/04

بازدید : 6

ads